Praktisk informasjon om Sommarljom 2022


Kvar og når? 

Sommarljom går av stabelen utandørs på ein gard i Ytre-Hovden i Ørsta onsdag 27. til fredag 29 juli 2022. Adressa er Ytrehovdevegen 98. I tillegg har vi eit  sideprogram med konsertar på dagtid i konsert-naustet i Bugafjøra i Ørsta. Billettar

Festivalpass  til morgonfulgpris 2022 er no tilgjengelege no på Tikkio.com

Fleire billettar og oppdatert program kjem!


Parkering

Det er mogleg å parkere ved Hovden Møbel (Ytrehovdevegen 77). Sjå under for kart!

Frå Hovden Møbel er det eit par hundre meters gange, vi set opp skilt. 

Sidan det er begrensa med parkeringsplassar oppmodar vi om samkøyring og sykling dersom vêret tillet det. 


Smittevern

Vi følger retningslinjene om smittevern. Hald éin-metersregelen, antibac vil vere tilgjengeleg på festivalområdet. Det er svært viktig å halde seg heime om du har symptom, det vert festival neste år også! 


Ikkje universell utforming

Garden i Ytre-Hovden har ikkje universell utforming. Sidan festivalen går føre seg på i ein bakke kan det vere utfordrande for rørslehemma og dei som er dårlege til beins å kome seg fram til spelestaden. Ta gjerne kontakt på førehand om du treng hjelp eller har spørsmål rundt dette. Sommarljom(a)gmail.com

Ymse

Publikum står eller sit ute i ein bakke, så kle deg etter vêret og ta med sitteunderlag! Fluktstol funkar også godt. Myggspray kan òg vere ein idé!

Vi har festivaltoalett

Kontakt oss på sommarljom(a)gmail.com om du lurar på noko anna! 


Under: foto som syner korleis du finn festivalområdet i Ytre-Hovden

Slik finn du naustet i Bugafjøra i Ørsta. Avkøyring Rystelandet

Using Format