Praktisk informasjon om Sommarljom


Kvar og når? 

Sommarljom 2024 går av stabelen utandørs på ein gard i Ytre-Hovden i Ørsta. Adressa er Ytrehovdevegen 98. I tillegg har vi eit  sideprogram med konsertar på dagtid i konsert-naustet i Bugafjøra i Ørsta. Nederst på denne sidan finn du kart som syner korleis du finn fram. 

Billettar

Bilettsalet for neste Sommarljom opnar i starten av 2024 på Tikkio.com! Meir info om billettsalet her

Parkering

Det er mogleg å parkere bak Hovden Møbel (Ytrehovdevegen 77). Sjå under for kart!

Frå Hovden Møbel er det eit par hundre meters gange, vi set opp skilt. 

Sidan det er begrensa med parkeringsplassar oppmodar vi om samkøyring og sykling dersom vêret tillet det. 

Mat og drikke

Matvogna til Gode Greier kjem til å vere på plass i Ytre-Hovden og selje varmrettar, kaker og kaffi! Vi har også ein bar med sal av vin, øl, snacks og mineralvatn. Det er ikkje høve til å nyte medbrakt. 

Born og unge

Born og ungdom under 18 år får gratis inngang på festivalen. Dei i alderen 18-24 og studentar (i alle aldrar) kan kjøpe billettar med rabatt. 

Overnatting

I Ørsta kan ein til dømes overnatte ved Havila Hotel Ivar Aasen eller Ørsta camping. Det er også mogleg å telte ved Hovdevantet i gå-avstand til festivalområdet. 

Ikkje universell utforming

Garden i Ytre-Hovden har ikkje universell utforming. Sidan festivalen går føre seg i ein bakke kan det vere utfordrande for rørslehemma og dei som er dårlege til beins å kome seg fram til spelestaden. Ta gjerne kontakt på førehand om du treng hjelp eller har spørsmål rundt dette. Sommarljom(a)gmail.com

Ymse

Publikum står eller sit ute i ein bakke, så kle deg etter vêret og ta med sitteunderlag! Fluktstol funkar også godt. Myggspray kan òg vere ein idé!

Vi har festivaltoalett

Kontakt oss på sommarljom(a)gmail.com om du lurar på noko anna! 

Under: foto som syner korleis du finn festivalområdet i Ytre-Hovden

Slik finn du naustet i Bugafjøra i Ørsta. Avkøyring Rystelandet

Using Format