Om oss

Sommarljom er ein årleg musikkfestival i Ørsta på Sunnmøre. På Sommarljom opptrer musikarar som jobbar innan mange ulike sjangar som til dømes folkemusikk, jazz, klassisk, pop, electronica og country på same scene. Publikum får oppleve variert musikk av høg kvalitet i unike og intime lokaler.

Bakgrunnen for festivalen var eit spontant initiativ i 2011 fra to utflytta musikarar, operasongaren Karen Rosenberg Olsen og kontrabassist Audun Ellingsen. Dei såg at det var lite eller ingenting av kulturtilbod i fellesferien i Ørsta. Dei stabla då på beina ein konsert på kort varsel, og gjentok det sommaren etter. Festivalen har dei seinare åra vekse i omfang, og i år presenterer Sommarljom ni ulike band og artistar over tre dagar.

Namnet Sommarljom kom då publikum vart spurde om å tenkje ut forslag til kva denne festivalen kunne heite. Ordet «ljom» kan forklarast som ein «kraftig, vedvarande gjenklang, f. eks. mellom fjellveggar» og det ynskjer me å vektlegge, det akustiske og resonante og tilknytninga til naturen.

I 2020 vert Sommarljom arrangert 5. - 7. august på ein gard i Ytre-Hovden i Ørsta.

Frå 2019 er styret samansett av Torkjell Hovland, Torgeir Hovden Standal, Henrik Koppen og Sunniva Redse Mjaaseth.


Sommarljom 2020 mottek støtte frå Norsk kulturråd, Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre, Ørsta Kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Tussa Kraft, Vik Ørsta, Brødrene Øyehaug, Elektroservice og Samspill. 


Using Format